•                
 •                
 •                
 •                 
 •                 
 •                 

Youth literary Monthly 幼獅文藝

幼獅文藝 - No.0833

No.833_May-01-23
《幼獅文藝》是一本專為青年學子量身訂做的文學、文化、藝術之入門雜誌。由知名作家接力執筆的專欄「閱讀與寫作」所揭櫫的:「大量閱讀,滿溢對文字的想像;進行寫作,是件再自然不過的事」。《幼獅文藝》涵養創作種籽;閱讀了 文字,也閱讀了生命。 歷代重要主編:朱喬、?弦、段彩華、陳祖彥、吳鈞堯。 重要活動:兩岸作家研討會、第一屆、第二屆世界華文成長小說獎、青年園地YOUTH SHOW」長時間挖掘寫作新秀,已成學生投稿第一品牌、舉辦「科技美麗台灣」徵文、「抗戰五十年」徵文等,二○○二年,舉辦幼獅文藝寫作班至 今,已進入第十一年,服務人數已達數千人,廣獲好評。 獲獎紀錄:教育部優良期刊獎。文建會優良文學雜誌獎。新聞局金鼎獎。一年12期。


格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
幼獅文化事業股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 幼獅文藝

  NO.0834

  2023-06-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0832

  2023-04-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0831

  2023-03-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0830

  2023-02-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0829

  2023-01-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0828

  2022-12-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0827

  2022-11-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0826

  2022-10-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0825

  2022-09-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0824

  2022-08-01

  $ 136 元

月刊 & 其他

行遍天下

No. 0366

2023-06-01

$ 75 元
康健雜誌

No. 0295

2023-06-01

$ 180 元
數位時代

No. 0349

2023-06-01

$ 135 元
常春月刊

No. 0483

2023-06-01

$ 180 元
經典雜誌

No. 0299

2023-06-01

$ 160 元
畅游行

No. 0124

2023-06-01

$ 84 元
讀者

No. 0150

2023-06-01

$ 80 元
旅讀

No. 0136

2023-06-01

$ 139 元
知識大圖解國際中文版

No. 0105

2023-06-01

$ 120 元
EMBA雜誌

No. 0442

2023-06-01

$ 175 元
智富月刊

No. 0298

2023-06-01

$ 129 元
鄉間小路

No. 1204

2023-06-01

$ 118 元

文化 & 文學

讀者

No. 0150

2023-06-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0223

2023-06-01

$ 120 元
幼獅文藝

No. 0834

2023-06-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0463

2023-05-01

$ 180 元
幼獅文藝

No. 0833

2023-05-01

$ 136 元
故宮文物月刊

No. 0482

2023-05-01

$ 180 元
ALL+互動英語

No. 0222

2023-05-01

$ 120 元
讀者

No. 0149

2023-05-01

$ 80 元
故宮出版品圖錄

No. 0022

2023-04-26

$ 398 元
故宮出版品圖錄

No. 0021

2023-04-19

$ 398 元
故宮出版品圖錄

No. 0020

2023-04-12

$ 298 元
讀者

No. 0148

2023-04-01

$ 80 元