•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

《Live》 Live互動英語

Live互動英語 - No.0250

No.250_Feb-01-22
《Live互動英語》~生活、實用 讓你輕鬆開口說英語  適用程度:國高中生~成人,全民英檢中級、大學學測、四技統測  學習目標:具有使用英語進行一般生活會話溝通、基本寫作、文章閱讀的能力,相當於高中畢業程度。  雜誌特色:教材貼近生活、流行,實用會話輕鬆學。真人拍攝情境會話課程,開口說英語不再困難,體驗如在國外環境學英語的驚人效果。內容含「課文MP3朗讀」, 為您的英語聽力學習再加分。


格式:
MP3朗讀 / PDF / ZINIO
語言:
中文 / 英文
頻率:
Monthly
出版商:
希伯崙股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • Live互動英語

  NO.0253

  2022-05-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0252

  2022-04-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0251

  2022-03-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0249

  2022-01-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0248

  2021-12-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0247

  2021-11-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0246

  2021-10-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0245

  2021-09-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0244

  2021-08-01

  $ 99 元
 • Live互動英語

  NO.0243

  2021-07-01

  $ 99 元

有聲雜誌

常春藤生活英語

No. 0229

2022-06-01

$ 90 元
天下雜誌

No. 0748

2022-05-18

$ 153 元
大師輕鬆讀

No. 0871

2022-05-18

$ 112 元
愛播聽書FM有聲雜誌

No. 0017

2022-05-15

$ 150 元
大師輕鬆讀

No. 0870

2022-05-11

$ 112 元
大師輕鬆讀

No. 0869

2022-05-04

$ 112 元
天下雜誌

No. 0747

2022-05-04

$ 153 元
常春藤解析英語

No. 0406

2022-05-01

$ 105 元
CNN互動英語

No. 0260

2022-05-01

$ 99 元
互動日本語

No. 0065

2022-05-01

$ 99 元
愛播聽書FM有聲雜誌

No. 0016

2022-05-01

$ 150 元
Live互動英語

No. 0253

2022-05-01

$ 99 元

月刊 & 其他

常春藤生活英語

No. 0229

2022-06-01

$ 90 元
中衛中心

No. 3401

2022-05-18

$ 500 元
中衛中心

No. 3402

2022-05-18

$ 500 元
中衛中心

No. 3403

2022-05-18

$ 500 元
康健特刊系列

No. 0058

2022-05-17

$ 120 元
換日線季刊

No. 0022

2022-05-16

$ 199 元
音響論壇雜誌

No. 0404

2022-05-01

$ 180 元
數位時代

No. 0336

2022-05-01

$ 135 元
經典雜誌

No. 0286

2022-05-01

$ 160 元
常春藤解析英語

No. 0406

2022-05-01

$ 105 元
CIO IT經理人雜誌

No. 0131

2022-05-01

$ 180 元
CNN互動英語

No. 0260

2022-05-01

$ 99 元

語言 & 科技

常春藤生活英語

No. 0229

2022-06-01

$ 90 元
數位時代

No. 0336

2022-05-01

$ 135 元
常春藤解析英語

No. 0406

2022-05-01

$ 105 元
CNN互動英語

No. 0260

2022-05-01

$ 99 元
互動日本語

No. 0065

2022-05-01

$ 99 元
PC Home電腦家庭

No. 0316

2022-05-01

$ 180 元
知識大圖解國際中文版

No. 0092

2022-05-01

$ 120 元
科學人雜誌繁中版

No. 0243

2022-05-01

$ 252 元
國家地理雜誌中文版

No. 0246

2022-05-01

$ 235 元
智動化

No. 0080

2022-05-01

$ 100 元
零組件雜誌

No. 0366

2022-05-01

$ 100 元
世界民航雜誌

No. 0285

2022-05-01

$ 220 元