•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

Youth literary Monthly 幼獅文藝

幼獅文藝 - No.0820

No.820_Apr-01-22
《幼獅文藝》是一本專為青年學子量身訂做的文學、文化、藝術之入門雜誌。由知名作家接力執筆的專欄「閱讀與寫作」所揭櫫的:「大量閱讀,滿溢對文字的想像;進行寫作,是件再自然不過的事」。《幼獅文藝》涵養創作種籽;閱讀了 文字,也閱讀了生命。 歷代重要主編:朱喬、?弦、段彩華、陳祖彥、吳鈞堯。 重要活動:兩岸作家研討會、第一屆、第二屆世界華文成長小說獎、青年園地YOUTH SHOW」長時間挖掘寫作新秀,已成學生投稿第一品牌、舉辦「科技美麗台灣」徵文、「抗戰五十年」徵文等,二○○二年,舉辦幼獅文藝寫作班至 今,已進入第十一年,服務人數已達數千人,廣獲好評。 獲獎紀錄:教育部優良期刊獎。文建會優良文學雜誌獎。新聞局金鼎獎。一年12期。


格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
幼獅文化事業股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 幼獅文藝

  NO.0828

  2022-12-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0827

  2022-11-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0826

  2022-10-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0825

  2022-09-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0824

  2022-08-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0823

  2022-07-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0822

  2022-06-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0821

  2022-05-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0819

  2022-03-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0818

  2022-02-01

  $ 136 元

月刊 & 其他

康健雜誌

No. 0289

2022-12-01

$ 180 元
數位時代

No. 0343

2022-12-01

$ 135 元
常春月刊

No. 0477

2022-12-01

$ 180 元
哈佛商業評論

No. 0196

2022-12-01

$ 330 元
經典雜誌

No. 0293

2022-12-01

$ 160 元
智富月刊

No. 0292

2022-12-01

$ 129 元
音響論壇雜誌

No. 0411

2022-12-01

$ 180 元
中國旅遊

No. 0510

2022-12-01

$ 90 元
畅游行

No. 0118

2022-12-01

$ 84 元
讀者

No. 0144

2022-12-01

$ 80 元
知識大圖解國際中文版

No. 0099

2022-12-01

$ 120 元
PC Home電腦家庭

No. 0323

2022-12-01

$ 180 元

文化 & 文學

讀者

No. 0144

2022-12-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0217

2022-12-01

$ 99 元
幼獅文藝

No. 0828

2022-12-01

$ 136 元
幼獅文藝

No. 0827

2022-11-01

$ 136 元
讀者

No. 0143

2022-11-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0216

2022-11-01

$ 99 元
聯合文學

No. 0457

2022-11-01

$ 165 元
幼獅文藝

No. 0826

2022-10-01

$ 136 元
讀者

No. 0142

2022-10-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0215

2022-10-01

$ 99 元
聯合文學

No. 0456

2022-10-01

$ 165 元
VERSE

No. 0014

2022-10-01

$ 256 元