•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

PM Magazine 專案經理雜誌

專案經理雜誌 - No.0063

No.63_Sep-01-22
專案經理雜誌的定位為華人專案管理雜誌的「龍頭」,故每一期的封面故事都是當代最強勢的專案管理議題。免費授權大學申請封面故事為教學研究教案。 已採訪報導的封面故事有「101大樓」、「臺北花博」、「世界設計大展」、「賽德克‧巴萊」、「日月行館」、「佛陀紀念館(星雲大師)」、「全球第一位PMP將軍」、「大人物攝影展(陳孫華)」及「我可能不會愛你(薛聖棻)」等大型專案成功案例 ,並獲得全球華人專案經理高度評價。


格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
雙月刊 / 一年6期
出版商:
全能專案
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 專案經理雜誌

  NO.0064

  2022-12-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0062

  2022-06-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0061

  2022-03-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0060

  2021-12-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0059

  2021-10-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0058

  2021-08-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0057

  2021-06-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0056

  2021-04-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0055

  2021-02-01

  $ 90 元
 • 專案經理雜誌

  NO.0054

  2020-12-01

  $ 90 元

月刊 & 其他

康健雜誌

No. 0289

2022-12-01

$ 180 元
數位時代

No. 0343

2022-12-01

$ 135 元
常春月刊

No. 0477

2022-12-01

$ 180 元
哈佛商業評論

No. 0196

2022-12-01

$ 330 元
經典雜誌

No. 0293

2022-12-01

$ 160 元
智富月刊

No. 0292

2022-12-01

$ 129 元
音響論壇雜誌

No. 0411

2022-12-01

$ 180 元
中國旅遊

No. 0510

2022-12-01

$ 90 元
畅游行

No. 0118

2022-12-01

$ 84 元
讀者

No. 0144

2022-12-01

$ 80 元
知識大圖解國際中文版

No. 0099

2022-12-01

$ 120 元
PC Home電腦家庭

No. 0323

2022-12-01

$ 180 元

企業 & 財經

商業周刊

No. 1829

2022-12-05

$ 99 元
今周刊

No. 1354

2022-12-05

$ 99 元
證券市場周刊

No. 0853

2022-12-02

$ 44 元
先探投資週刊

No. 2224

2022-12-02

$ 220 元
哈佛商業評論

No. 0196

2022-12-01

$ 330 元
愛播聽書FM有聲雜誌

No. 0030

2022-12-01

$ 150 元
智富月刊

No. 0292

2022-12-01

$ 129 元
EMBA雜誌

No. 0436

2022-12-01

$ 175 元
遠見雜誌

No. 0438

2022-12-01

$ 150 元
經理人

No. 0217

2022-12-01

$ 180 元
專案經理雜誌

No. 0064

2022-12-01

$ 90 元
CIO IT經理人雜誌

No. 0138

2022-12-01

$ 180 元