•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

Youth literary Monthly 幼獅文藝

幼獅文藝 - No.0829

No.829_Jan-01-23
《幼獅文藝》是一本專為青年學子量身訂做的文學、文化、藝術之入門雜誌。由知名作家接力執筆的專欄「閱讀與寫作」所揭櫫的:「大量閱讀,滿溢對文字的想像;進行寫作,是件再自然不過的事」。《幼獅文藝》涵養創作種籽;閱讀了 文字,也閱讀了生命。 歷代重要主編:朱喬、?弦、段彩華、陳祖彥、吳鈞堯。 重要活動:兩岸作家研討會、第一屆、第二屆世界華文成長小說獎、青年園地YOUTH SHOW」長時間挖掘寫作新秀,已成學生投稿第一品牌、舉辦「科技美麗台灣」徵文、「抗戰五十年」徵文等,二○○二年,舉辦幼獅文藝寫作班至 今,已進入第十一年,服務人數已達數千人,廣獲好評。 獲獎紀錄:教育部優良期刊獎。文建會優良文學雜誌獎。新聞局金鼎獎。一年12期。


格式:
PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
幼獅文化事業股份有限公司
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 幼獅文藝

  NO.0830

  2023-02-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0828

  2022-12-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0827

  2022-11-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0826

  2022-10-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0825

  2022-09-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0824

  2022-08-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0823

  2022-07-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0822

  2022-06-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0821

  2022-05-01

  $ 136 元
 • 幼獅文藝

  NO.0820

  2022-04-01

  $ 136 元

月刊 & 其他

Live互動英語

No. 0262

2023-02-01

$ 99 元
ABC互動英語

No. 0248

2023-02-01

$ 99 元
常春藤生活英語

No. 0237

2023-02-01

$ 90 元
PC Home電腦家庭

No. 0325

2023-02-01

$ 180 元
畅游行

No. 0120

2023-02-01

$ 84 元
智富月刊

No. 0294

2023-02-01

$ 129 元
遠見雜誌

No. 0440

2023-02-01

$ 150 元
經典雜誌

No. 0295

2023-02-01

$ 160 元
哈佛商業評論

No. 0198

2023-02-01

$ 330 元
讀者

No. 0146

2023-02-01

$ 80 元
鄉間小路

No. 1200

2023-02-01

$ 118 元
數位時代

No. 0345

2023-02-01

$ 135 元

文化 & 文學

ALL+互動英語

No. 0219

2023-02-01

$ 99 元
讀者

No. 0146

2023-02-01

$ 80 元
幼獅文藝

No. 0830

2023-02-01

$ 136 元
ALL+互動英語

No. 0218

2023-01-01

$ 99 元
讀者

No. 0145

2023-01-01

$ 80 元
幼獅文藝

No. 0829

2023-01-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0459

2023-01-01

$ 180 元
VERSE

No. 0015

2022-12-01

$ 256 元
聯合文學

No. 0458

2022-12-01

$ 144 元
ALL+互動英語

No. 0217

2022-12-01

$ 99 元
讀者

No. 0144

2022-12-01

$ 80 元
幼獅文藝

No. 0828

2022-12-01

$ 136 元