•             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              

READERS 讀者

讀者 - No.0140

No.140_Aug-01-22
✰✰✰✰✰ 訂一年《讀者》雜誌12期再加送1期。 ✰✰✰✰✰ 《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美,深刻體驗人文與關懷;融合了文化、知識與趣味,雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞,遠離腥羶色,閱讀人性真善美,體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿,分享不同生活下點點滴滴,小故事裡有著令人深深感動的人性光輝,可說為目前雜誌中獨樹一格之美物。


格式:
文字模式 / PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
《讀者》出版集團
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 讀者

  NO.0142

  2022-10-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0141

  2022-09-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0139

  2022-07-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0138

  2022-06-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0137

  2022-05-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0136

  2022-04-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0135

  2022-03-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0134

  2022-02-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0133

  2022-01-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0132

  2021-12-01

  $ 80 元

月刊 & 其他

遠見雜誌

No. 0436

2022-10-01

$ 150 元
康健雜誌

No. 0287

2022-10-01

$ 180 元
PC Home電腦家庭

No. 0321

2022-10-01

$ 180 元
畅游行

No. 0116

2022-10-01

$ 84 元
讀者

No. 0142

2022-10-01

$ 80 元
中國旅遊

No. 0508

2022-10-01

$ 90 元
旅讀

No. 0128

2022-10-01

$ 139 元
知識大圖解國際中文版

No. 0097

2022-10-01

$ 120 元
EMBA雜誌

No. 0434

2022-10-01

$ 175 元
CNN互動英語

No. 0265

2022-10-01

$ 99 元
互動日本語

No. 0070

2022-10-01

$ 99 元
Live互動英語

No. 0258

2022-10-01

$ 99 元

文化 & 文學

讀者

No. 0142

2022-10-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0215

2022-10-01

$ 99 元
幼獅文藝

No. 0825

2022-09-01

$ 136 元
讀者

No. 0141

2022-09-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0214

2022-09-01

$ 99 元
聯合文學

No. 0455

2022-09-01

$ 165 元
幼獅文藝

No. 0824

2022-08-01

$ 136 元
讀者

No. 0140

2022-08-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0213

2022-08-01

$ 99 元
聯合文學

No. 0454

2022-08-01

$ 165 元
VERSE

No. 0013

2022-08-01

$ 256 元
幼獅文藝

No. 0823

2022-07-01

$ 136 元