•                
 •                
 •                
 •                 
 •                 
 •                 

READERS 讀者

讀者 - No.0156

No.156_Dec-01-23
✰✰✰✰✰ 訂一年《讀者》雜誌12期再加送1期。 ✰✰✰✰✰ 《讀者》雜誌主要訴求發掘人性中的真善美,深刻體驗人文與關懷;融合了文化、知識與趣味,雜誌內容廣泛彙集了兩岸三地及各地華人區域知名作家作品以共賞,遠離腥羶色,閱讀人性真善美,體驗人文關懷。另外也有來自不同領域的藝文讀者投稿,分享不同生活下點點滴滴,小故事裡有著令人深深感動的人性光輝,可說為目前雜誌中獨樹一格之美物。


格式:
文字模式 / PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly / 一年12期
出版商:
《讀者》出版集團
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 讀者

  NO.0158

  2024-02-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0157

  2024-01-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0155

  2023-11-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0154

  2023-10-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0153

  2023-09-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0152

  2023-08-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0151

  2023-07-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0150

  2023-06-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0149

  2023-05-01

  $ 80 元
 • 讀者

  NO.0148

  2023-04-01

  $ 80 元

2024新春優惠暨線上書展

今周刊

No. 1418

2024-02-22

$ 99 元
天下雜誌

No. 0792

2024-02-21

$ 153 元
財訊雙週刊

No. 0705

2024-02-17

$ 119 元
今周刊

No. 1416

2024-02-08

$ 99 元
經貿透視雙周刊

No. 0637

2024-02-07

$ 99 元
媽媽寶寶

No. 0444

2024-02-01

$ 158 元
嬰兒與母親

No. 0568

2024-02-01

$ 99 元
常春月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元
室內

No. 0365

2024-02-01

$ 200 元
豐年雜誌

No. 1430

2024-02-01

$ 120 元
故宮文物月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元
財訊雙週刊

No. 0704

2024-02-01

$ 119 元

月刊 & 其他

Live互動英語

No. 0275

2024-03-01

$ 165 元
ABC互動英語

No. 0261

2024-03-01

$ 165 元
常春藤生活英語

No. 0250

2024-03-01

$ 90 元
世界民航雜誌

No. 0296

2024-03-01

$ 220 元
常春藤解析英語

No. 0428

2024-03-01

$ 105 元
遠見雜誌特刊

No. 0101

2024-02-26

$ 150 元
她雜誌

No. 0389

2024-02-01

$ 88 元
音響論壇雜誌

No. 0425

2024-02-01

$ 215 元
行遍天下

No. 0374

2024-02-01

$ 75 元
媽媽寶寶

No. 0444

2024-02-01

$ 158 元
嬰兒與母親

No. 0568

2024-02-01

$ 99 元
常春月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元

文化 & 文學

ALL+互動英語

No. 0232

2024-03-01

$ 165 元
故宮文物月刊

No. 0491

2024-02-01

$ 180 元
聯合文學

No. 0472

2024-02-01

$ 180 元
讀者

No. 0158

2024-02-01

$ 80 元
ALL+互動英語

No. 0231

2024-02-01

$ 165 元
聯合文學

No. 0471

2024-01-01

$ 180 元
ALL+互動英語

No. 0230

2024-01-01

$ 165 元
讀者

No. 0157

2024-01-01

$ 80 元
故宮文物月刊

No. 0490

2024-01-01

$ 180 元
幼獅文藝

No. 0840

2023-12-01

$ 136 元
聯合文學

No. 0470

2023-12-01

$ 180 元
讀者

No. 0156

2023-12-01

$ 80 元