•             
 •             
 •             
 •             
 •             
 •              
 •              
 •              
 •              
 •              

Manager Today 經理人

經理人 - No.0206

No.206_Jan-01-22
關於《Manager Today經理人月刊》, 是台灣第一本全球化經理人專屬的新型態管理雜誌, 現在我們有太多的管理理論著重的是經理人該做什麼,而告訴經理人實際上該如何去執行的太少,《經理人月刊》將管理理論轉化成管理實踐,則正好填補了這個重要的需求。~來自已故的管理大師彼得.杜拉克的肯定~ ✰✰✰✰✰ 經理人月刊每月1號發行;一年12 期。您之前的訂閱還沒到期嗎?不用擔心,您現在訂閱的期數會自動接續上一次的訂閱期數、不會重疊!✰✰✰✰✰✰ 本刊有支援【輕鬆選】方案喔,歡迎在下方價格方案中選購;如果您希望每一期都不漏接,仍建議選擇訂閱《經理人》12期或24期方案,若是您喜歡單本單本挑選,就可以考慮最新的【輕鬆選】方案喔!


格式:
文字模式 / PDF / ZINIO
語言:
繁體中文
頻率:
Monthly /支援【輕鬆選】
出版商:
Business Next Publishing Corp.
國家/地區:
Taiwan

最近雜誌

 • 經理人

  NO.0214

  2022-09-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0213

  2022-08-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0212

  2022-07-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0211

  2022-06-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0210

  2022-05-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0209

  2022-04-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0208

  2022-03-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0207

  2022-02-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0205

  2021-12-01

  $ 180 元
 • 經理人

  NO.0204

  2021-11-01

  $ 180 元

月刊 & 其他

遠見雜誌

No. 0436

2022-10-01

$ 150 元
康健雜誌

No. 0287

2022-10-01

$ 180 元
PC Home電腦家庭

No. 0321

2022-10-01

$ 180 元
畅游行

No. 0116

2022-10-01

$ 84 元
讀者

No. 0142

2022-10-01

$ 80 元
中國旅遊

No. 0508

2022-10-01

$ 90 元
旅讀

No. 0128

2022-10-01

$ 139 元
知識大圖解國際中文版

No. 0097

2022-10-01

$ 120 元
EMBA雜誌

No. 0434

2022-10-01

$ 175 元
CNN互動英語

No. 0265

2022-10-01

$ 99 元
互動日本語

No. 0070

2022-10-01

$ 99 元
Live互動英語

No. 0258

2022-10-01

$ 99 元

企業 & 財經

商業周刊

No. 1820

2022-10-03

$ 99 元
今周刊

No. 1345

2022-10-03

$ 99 元
遠見雜誌

No. 0436

2022-10-01

$ 150 元
愛播聽書FM有聲雜誌

No. 0026

2022-10-01

$ 150 元
EMBA雜誌

No. 0434

2022-10-01

$ 175 元
先探投資週刊

No. 2215

2022-09-30

$ 220 元
財訊雙週刊

No. 0669

2022-09-29

$ 119 元
大師輕鬆讀

No. 0890

2022-09-28

$ 112 元
遠見雜誌特刊

No. 0093

2022-09-26

$ 180 元
商業周刊

No. 1819

2022-09-26

$ 99 元
今周刊

No. 1344

2022-09-26

$ 99 元
先探投資週刊

No. 2214

2022-09-23

$ 220 元